Jordbearbejdning et spændende og vigtigt emne som med fokus herpå kan forøge bedriftens udbytteniveau