Produkter

 

Jeg tilbyder:

  • Rådgivning og sparring i forbindelse med overvejelser om valg af dyrkningssystem
  • Konkret rådgivning i hvordan du kommer i gang med pløjefri dyrkning. Valg af maskintype og system. Sædskifteplanlægning.
  • Rådgivning ude i marken med hensyn til etablering, ukrudts - og sygdomsbekæmpelse mm.
  • Opfølgning i vækstsæsonen og ved sæsonens afslutning.
  • Undervisning i erfagrupper
  • Undervisning af ansatte på bedriften evt. for ansatte fra flere bedrifter
  • Deltagelse i gårdbestyrelser
  • mm.